+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Zákaznícka zóna

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

PROJEKCIA A PORADENSTVO

NAŠI DODÁVATELIA

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS