+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Automatický závlahový systém · Výber projektu AZS

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

VÝBER PROJEKTU AZS

Znalosť niekoľkých dôležitých pravidiel pri plánovaní automatického závlahového systému
je zárukou rovnomernej a efektívnej zálievky.

Ako sa vyhnúť nerovnomerne
zaliatej trávnatej ploche suchým,
či premočeným miestam?

Nechajte si spracovať projekt a následne montáž, spoľahlivým odborníkom na závlahy. To je najlepší spôsob, ako predísť chybám a následným opravám s ďalšími nákladmi realizácie vo vašej záhrade. Projekt s podozrivo nízkou cenovou ponukou je spravidla na úkor kvality AZS. Nespoliehajte sa na dobré rady a tipy od suseda – kutila. Oslovte realizátorov / závlahárov, určite vám odborne poradia a vypracujú projekt na závlahu do vašej záhrady.

Spracovanie projektu AZS odborníkom
je zoradené do nasledovných krokov

1. Spracovanie podkladov plánu pozemku – presný plán je základom dobrého návrhu.

2. Vyčlenenie a rozlíšenie zavlažovaných plôch – určenie hranice trávnika s odlišnými plochami, rozlíšenie výsadby v záhonoch a určenie ich nárokov na vodu, atď.

3. Určenie zdroja vody – vykonanie meracej skúšky o existujúcom prietoku a tlaku prítomného zdroja vody, prípadne odpočet z výkonovej krivky existujúceho čerpadla.

4. Správny výber postrekovačov a ich zoskupenie do sekcií.

5. Výpočet prietokov z jednotlivých sekcií – dbáme na to, aby maximálny prietok z navrhnutej sekcie nebol vyšší ako maximálny prietok vody zo zdroja, ktorý máme k dispozícii.

6. Výpočet tlakových strát a následne navrhnutie vhodného priemeru potrubí pre rozvod vody.

7. Určenie miesta pre ventilovú šachtu a jej pripojenie k zdroju vody.

8. Určenie miesta pre ventilovú šachtu a jej pripojenie k zdroju vody.

9. Výber a umiestnenie riadiacej jednotky a senzora. + Spracovanie cenovej ponuky, v ktorej je navrhnutý závlahový materiál, práca, režijné náklady a cena za projekt.

Základné pravidlá pri navrhovaní projektu AZS:

  • Rozmiestnenie postrekovačov v trávniku so 100% prekrytím – čo znamená, rozmiestnenie postrekovačov na vzájomný dostrek. Docielime tým rovnomernú dávku vody na ploche.

  • Nespájame do jednej sekcie postrekovače statické (sprejové) a rotačné – majú rozdielny mechanizmus aplikácie vody a taktiež spotrebu – zrážkový úhrn vody.

  • Snažíme sa spájať do sekcie trysky postrekovačov s podobným zrážkovým úhrnom. Sprejové trysky s veľmi krátkym dostrekom majú spravidla vyšší zrážkový úhrn, ako trysky s dlhším dostrekom.

  • Nekombinujeme rotačné postrekovače s výsečou 90° s rotačnými postrekovačmi s výsečou 270-360° na jednej sekcii. Vyznačujú sa odlišným časom rotácie hlavice rotačného postrekovača (týka sa to štandardných trysiek pre rotačné postrekovače).

  • Prietok vody na sekcii nesmie prekročiť reálny prietok zdroja vody určený pre pripojenie AZS.