+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

JAZIERKA

ÚDRŽBA JAZIERKA

Domov · Jazierka · Údržba jazierka

PRÍPRAVKY

Baktérie

Slúžia na vytvorenie optimálneho prostredia v jazierku. Zabezpečujú spracovanie živín a vytvorenie optimálnych podmienok pre život rastlín a vodných živočíchov.

Prípravky proti riasam

Upravujú prostredie jazierka tak, aby znemožnilo riasam využívať živiny z vody, alebo vytvárať bunkovú stenu. Použitím prípravkov sa zbavíme zeleného zákalu spôsobeného jednobunkovými riasami a nárastov vláknitých rias na stenách jazierok.

Prípravky na úpravu vody

Patria sem prípravky na úpravu pH, úpravu tvrdosti a sorbenty fosforu. Slúžia na úpravu prostredia, čo sa týka reakcie a obsahu živín. Rýchla úprava prostredia pri problémoch s kvalitou vody v jazierku.

Prípravky na údržbu jazera

Patria sem prípravky, ktoré majú rýchly krátkodobý účinok na organické nárasty na stenách nádrže a vločkovače na organické látky rozpustené vo vode. Sú to „čistiace prostriedky“ využívané pri čistení jazierok.

ČISTENIE

Ručné čistenie

Nástroje a siete používané na údržbu jazierok.

Vysávače jazierkové

Zariadenia slúžiace na odsávanie sedimentu z jazierok.

Siete na zakrytie jazera

Slúžia ako zábrana proti padajúcemu lístiu v jesennom období.

Zábrany tvorby ľadu

Slúžia na vytvorenie vetracieho otvoru v ľade počas zimného obdobia, aby bola zabezpečená výmena plynov v jazierku.

Testery

Slúžia na zisťovanie kvality vody v jazierku. Dá sa s nimi merať hodnota pH, NH4, NO2, NO3, PO4. Na základe zistených hodnôt vieme stanoviť ďalší postup pri údržbe jazierka, alebo nastaviť filtračný systém.

Pomôcky na chov rýb

Rôzne druhy podberákov a sietí využívaných pri manipulácii s rybami.

V PONUKE NÁJDETE:

Filter Pond 300g

Štartovacie baktérie 50m3

Super Pond 500g

Proti riasam na 50m3

Ice Free Thermo 330


PondoVac 5

Jazierkový vysávač