+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Ovládanie a ochrana čerpadla · Tlakové spínače

ROZDELENIE
ČERPADIEL

TLAKOVÉ SPÍNAČE

Tlakové spínače sú zariadenia, ktoré slúžia na ovládanie čerpadla. Umožňujú spínanie a vypínanie čerpadla a zároveň nimi dokážeme regulovať potrebný tlak v inštalovanom systéme.

Patria medzi dlhodobo najpoužívanejšie spôsoby ovládania čerpadla. Tlakové spínače sú vhodné pre ovládanie samonasávacích aj ponorných čerpadiel, s jednofázovým alebo trojfázovým motorom. Taktiež v setoch s tlakovou nádobou pre domáce vodárne a zásobovanie vodou do závlahových systémov, atď.

Princípom fungovania klasického tlakového spínača je meranie tlaku vo vodovodnom systéme a následná reakcia pri prekročení hraničných hodnôt. Hraničnými hodnotami sa rozumejú spínací a vypínací tlak. Spínací tlak je hodnota tlaku, pri ktorej dochádza k aktivácií resp. Spusteniu čerpadla. Vypínací tlak je úroveň tlaku, pri dosiahnutí ktorej chceme aby sa čerpadlo zastavilo. Tlak v systéme sa pohybuje v nastavených hraniciach.

Hodnoty spínacieho a vypínacieho sú nastaviteľné, avšak limitované výrobnými hraničnými hodnotami konkrétneho typu tlakového spínača. Tlakový spínač neslúži ako ochrana voči behu na sucho. Z toho dôvodu je čerpadlo potrebné doplniť o vhodné zariadenia na ochranu.

Inovatívna verzia klasického (mechanického) tlakového spínača je digitálny tlakový spínač, ktorého nastavenia sa vykonáva elektronicky tlačidlami. Zároveň je už bežné, že digitálna verzia je doplnená o ochranu voči behu na sucho.

Samostatná skupina tlakových spínačov sú inverzné tlakové spínače, ktoré fungujú odlišne. Inverzný tlakový spínač je nastavený len na vypínací tlak a pri poklese pod hraničnú hodnotu tlaku sa čerpadlo vypne. Opätovné uvedenie čerpadla do prevádzky je potrebné vykonať manuálne príslušným tlačidlom na zariadení. V podstate sa jedná o zariadenie na ochranu voči behu na sucho. Pre obmedzenie početných zapnutí a vypnutí čerpadla je potrebné vodovodné systémy ovládané tlakovými spínačmi doplniť vhodnou tlakovou nádobou.