+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Ovládanie a ochrana čerpadla · Tlakové nádoby

ROZDELENIE
ČERPADIEL

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby slúžia ako zásobník čerpanej vody. Dôvodom inštalácie tlakovej nádoby do vodárenských zostáv je vytvorenie primeranej zásoby vody v inštalovanom systéme. Zároveň sa tak znižuje počet štartov čerpadla.

Nádoby sa používajú vo vodárenských zostavách s ovládaním pomocou tlakového spínača, tlakovej riadiacej jednotky, alebo frekvenčného meniča. Uplatňujú sa v domácich vodárňach, tlakových a prečerpávacích staniciach a pod. Môžu byť priradené k rôznym typom čerpadiel za podmienky neprekročenia maximálneho pracovného tlaku konkrétnej tlakovej nádoby.

Tlaková nádoba obsahuje gumený vak. Je vložený do nádoby a uchytený na hrdle nádoby. V tomto prevedení sa voda akumuluje vo vnútri gumeného vaku. Opotrebovaný gumený vak je možné nahradiť za nový.

Druhým používaným typom je tlaková nádoba s pevným vakom. Voda sa tlakuje medzi potravinársky nezávadnú polypropylénovú vložku a špeciálnu deliacu membránu. Materiál membrány je kvalitnejší, je vyrobený z potravinárskeho nezávadného materiálu a vyznačuje sa dlhšou životnosťou. Vak nie je možné nahradiť novým.

Tlakové nádoby môžu byť z povrchovou farebnou úpravou, alebo bez úpravy. Podľa potreby je možné inštalovať vertikálne alebo horizontálne nádoby. Objem tlakovej nádoby je rôzny.

Výber správnej tlakovej nádoby s požadovaným objemom je vhodné ponechať na odborníka. Pri zostavách klasickej domácej vodárne sa paušálne objem pohybuje v rozpätí 80 až 100l. Výnimkou je domáca vodáreň s použitím frekvenčného meniča. V tom prípade je optimálny objem tlakovej nádoby 8l.