+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Športové plochy · Tenisové kurty

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Tenisové kurty

Polievanie tenisových kurtov je bežný servisný úkon, ktorý sa v praxi najčastejšie vykonáva ručne pomocou záhradnej hadice s vodnou pištoľou. Tento spôsob je časovo náročný, preto posledné desaťročia sa aj u nás udomácňuje automatické zavlažovanie hracej plochy. Povrchová úprava tenisových kurtov býva najčastejšie antuka, alebo umelý povrch. Pri antukových kurtoch sa závlahou predovšetkým znižuje prašnosť a taktiež vďaka vode upravujeme mikroklímu tenisového areálu počas horúceho dňa. Cieľom závlahy kurtov s umelým povrchom je ochladenie povrchu a úprava mikroklímy.

Systém je jednoduchý, zložený z výsuvných postrekovačov, elektromagnetických ventilov, rozvodov vody z PE rúr, riadiacej jednotky a prípadne diaľkového ovládača kompatibilného s riadiacou jednotkou. Na systém sú kladené vysoké nároky z hľadiska aplikácie vody na povrch kurtov. Závlaha musí byť rovnomerná bez stojatých vodných mlák a zároveň je nežiadúce, aby počas závlahy dochádzalo k odplavovaniu antuky.

Výber postrekovača do podmienok z antukovým povrchom je potrebné konzultovať s odborníkom, pretože nároky na technické vlastnosti postrekovača sú vysoké. V prvé kritérium je aby rotácia postrekovača bola podstatne rýchlejšia oproti štandardnému postrekovaču. Druhé kritérium je odolnosť postrekovača, konkrétne odolnosť vonkajšieho obalu, výsuvníka a vrchného krytu. Investícia do odolných postrekovačov z rýchlou rotáciou môže byť na začiatku vyššia, ale prevádzka bude menej poruchová – ekonomickejšia.

Uvádzame príklady najpoužívanejších postrekovačov, ktoré sú odporúčané výrobcom profesionálnych závlahových systémov pre športové hracie plochy.

hunter-logo
  • Hunter I-25-04-SS-HS – rotačný postrekovač z rýchlou rotáciou, odolný s nerezovým výsuvníkom.
  • Hunter I-40-04-SS-HS – rotačný postrekovač z rýchlou rotáciou, odolný s nerezovým výsuvníkom.
rain-bird-logo
  • RAIN BIRD FALCON 6504 – profesionálny rotačný postrekovač, odolný, model je dostupný aj v prevedení s nerezovým výsuvníkom.
perrot-logo
  • PERROT LVZA – výsuvný impulzný postrekovač, vyznačuje sa vysokou odolnosťou, masívnym krytom a rýchlou rotáciou. Postrekovač je určený na tenisové kurty s antukovým povrchom.