+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Výber vhodného čerpadla a vodárne · Technologické šachty

ROZDELENIE
ČERPADIEL

Technologické šachty

Dôležitou súčasťou montáže čerpacej technológie je jej uloženie do vhodného priestoru. Prevažne sa jedná o elektrické zariadenia, ktoré sú citlivé na podmienky prostredia. Nevhodné prostredie sa podieľa na neželanej korózii citlivej elektroniky. Výrazne skracuje životnosť a bezporuchovú prevádzku týchto zariadení. Je potrebné si uvedomiť, že na zariadenia poškodené počas záručnej doby vlhkosťou nie je možné uplatniť reklamáciu. Patria sem tlakové a tlakové spínače, tlakové riadiace jednotky, frekvenčné meniče, tlakové nádoby a aj samonasávacie čerpadlá.

Potrebujú vetrané prostredie s nízkou vzdušnou vlhkosťou. Ideálne sú riešenia kedy dokážeme technológiu umiestniť v priestoroch domu, garáže alebo záhradného domčeka. Častejšie sú však prípady, kedy nie je možné technológiu umiestniť do ideálneho priestoru.

Riešením je uloženie technológie do odvetranej technologickej šachty. Vhodné sú plastové šachty s vetracími komínmi a kruhovým pôdorysom. Tento typ šachty nevyžaduje spevnenie betónom, sú samonosné. Ďalšou možnosťou sú šachty vybudované na mieste s betónových tvárnic a betónovej dosky s vetracími otvormi. Osvedčená je aj šachta zo železobetónových prefabrikátov, ktorá sa montuje a utesňuje studniarskou penou.

Riešením je uloženie technológie do odvetranej technologickej šachty. Vhodné sú plastové šachty s vetracími komínmi a kruhovým pôdorysom. Tento typ šachty nevyžaduje spevnenie betónom, sú samonosné. Ďalšou možnosťou sú šachty vybudované na mieste s betónových tvárnic a betónovej dosky s vetracími otvormi. Osvedčená je aj šachta zo železobetónových prefabrikátov, ktorá sa montuje a utesňuje studniarskou penou.

TIPY:

Ak hrdlo ukončenej vŕtanej studne plánujeme včleniť priamo do vnútra šachty, uzatvorte ústie rúry zátkou. Týmto úkonom dokážete čiastočne obmedziť vlhkosť v šachte.

Je vhodné, aby plastové technologické šachty mali na dne alebo tesne nad dnom vyhotovené drenážne otvory. V prípade budovaných betónových typov šácht vytvorte na dne dostatočne vysokú drenážnu vrstvu.