+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Automatický závlahový systém · Starostlivosť o AZS

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Starostlivosť o AZS

AZS ako systém zložený s rôznych komponentov
vyžaduje občasnú kontrolu a servis, ktorá vplýva na jeho životnosť.

Životnosť automatického závlahového systému závisí od viacerých faktorov. Je to správne riešenie projektu, odborne zrealizovaná montáž, pravidelná údržba, použitie kvalitnej filtrácie vody a správne zazimovanie systému.Tvrdosť vody dokáže tiež velkou mierou ovplyvniť životnosť systému. Pravidelné servisné odvodnenie rozvodov vody nám pomôže k predĺženiu životnosti.

Bežnej údržby sa týkajú úkony uvedené nasledovne:

  • Pravidelná vizuálna kontrola filtra a čistenie filtračnej vložky, frekvencia závisí od čistoty vody – množstva mechanických nečistôt vo vode.

  • Kontrola funkčnosti senzora.

  • Sezónna úprava nastaveného programu (dĺžky času závlahy, závlahový kalendár) riadiacej jednotky.

  • Kontrola čistoty mikro-filtrov pod tryskami, nastavenia uhlov trysiek na postrekovačoch, alebo uhlov rotácie rotačných postrekovačov.

  • V závlahových systémoch s použitím kvapkovej hadice alebo kvapkovačov min. 1x ročne vykonáme výplach rozvodov kvapkovej hadice z dôvodu zamedzeniu vytvárania usadenín na stenách hadice.

Servis na závlahovom systéme by mala vykonávať poverená a zaškolená osoba.

Zazimovanie automatického závlahového systému

AZS je využiteľný len počas vegetačného obdobia a nepočíta sa s jeho využitím v zimnom období. Komponenty závlahového systému nie sú uložené v nezamŕzajúcej hĺbke. Vodu naakumulovanú v rozvodových rúrach, v postrekovačoch a v ďalších komponentoch je potrebné zo systému na zimu odstrániť – jednoducho povedané odvodňujeme závlahu.

Účinným spôsobom odvodnenia je vpustenie stlačeného vzduchu z kompresora do rozvodu závlahového systému, tzv. „Prefúknutie závlahy“. Pre zazimovávanie malých rodinných záhrad používame k tomu malý kompresor s pracovným tlakom 2,5 – 4bar s objemom stlačeného vzduchu 20 – 45m3.

Zazimovanie je potrebné vykonať dôsledne a netreba zabudnúť odvodniť v systéme použité ventily a iné armatúry. Odporúčame ponechať tento servisný úkon na skúseného závlahára, ktorý má potrebné vybavenie a skúsenosti.