+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Výber vhodného čerpadla a vodárne · Správna inštalácia čerpadla

ROZDELENIE
ČERPADIEL

Správna inštalácia čerpadla

Výber vhodného čerpadla alebo celej zostavy domácej vodárne je len polovičný úspech úspešnej realizácie a dobrej investíci. Inštalácie vyžadujú pokročilý stupeň zručnosti a neoceniteľné sú skúsenosti z realizovaných projektov. Uprednostnite realizáciu tohto projektu odborníkom.

Správne umiestnenie čerpadla do studne, alebo do iného typu vodného zdroja, vyžaduje znalosť niekoľkých pravidiel. Zoradenie celej technológie, počnúc komponentami ovládania čerpadla, ochrany, filtrácie, atď. Si vyžaduje dodržanie správneho sledu inštalácie uvedených komponentov.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko pravidiel a inštalačných schém.

Pravidlá pre správnu inštaláciu samonasávacieho čerpadla:

 • Inštalácia samonasávacieho čerpadla je možná a bezproblémová iba v prípade, ak je vzdialenosť medzi nasávacím otvorom čerpadla a dynamickou hladinou menšia ako 8m.
 • Čerpadlo umiestnite čo najbližšie k vodnému zdroju.
 • Sacie potrubie musí byť správne vyspádované, na inštalovanom potrubí nemôže vzniknúť prehyb smerom nahor.
 • Priemer nasávacieho potrubia musí byť minimálne v takej veľkosti ako je nasávací otvor na čerpadle.
 • Spätná klapka sa umiestni bezprostredne na nasávací otvor čerpadla. Závit na prírube spätnej klapky musí byť totožný alebo väčší ako je veľkosť závitu na nasávacom otvore čerpadla.
 • Na nasávacom potrubí pripojte filter vhodnej veľkosti. Veľkosť otvoru príruby filtra a nasávacieho potrubia musia byť totožnej veľkosti. Prípadný väčšií rozmer príruby filtra je prípustný.
 • Na konci nasávacieho potrubia ponorenom do vody inštalujeme sací kôš. Ideálne je, ak sací kôš je dodatočne vybavený spätnou klapkou.
 • Sací kôš v kopanej studni umiestnime minimálne 20cm od dna. Vo vŕtanej studni sací kôš umiestnime nad úsekom perforácie. Konečnú výšku inštalácie si zvolíme na základe konkrétnej situácie vzhľadom na úroveň dynamickej hladiny,
 • Všetky spoje situované na nasávacom úseku vrátane nasávacieho otvoru na čerpadle musia byť dokonale utesnené.
 • Čerpadlo správne elektricky pripojte, zvýšenú pozornosť venujte pri zapájaní trojfázových elektrických motorov.
 • Je nevyhnutné inštalovať ochranu proti behu na sucho ako samostatné zariadenia, alebo ako súčasť funkcie zvoleného ovládacieho zariadenia pre čerpadlo.

SCHÉMA A

SCHÉMA B

Pravidlá pre správnu inštaláciu ponorného čerpadla:

 • Inštalujte čerpadlo iba za účelom čerpania čistej vody. V prípade ak je vo vode vysoký podiel pevných nečistôt(napr. Piesok), zvoľte si Čerpadlo vhodné pre čerpanie vody s vyšším podielom nečistôt.
 • Ak dovoľuje konštrukcia a vyhotovenie čerpadla uložiť ho do horizontálnej polohy, je potrebné čerpadlo umiestniť do chladiaceho plášťa.
 • Čerpadlo musí byť ponorené celé vo vode. Výnimkou sú čerpadlá s odlišným technickým vyhotovením ako bežné ponorné čerpadlá,
 • Vo vŕtanej studni umiestnime čerpadlo minimálne 0,5m nad úsekomperforácie. Konečnú výšku inštalácie čerpadla si zvolíme na základe Konkrétnej situácie vzhľadom na úroveň dynamickej hladiny. Nikdy čerpadlo neumiestňujeme na dno studne! Odporúča sa minimálne 2m od dna.
 • V kopanej studni čerpadlo umiestnime 0,5m od dna.
 • Priemer výtlačného potrubia nemusí byť totožný s veľkosťou otvoru na prírube čerpadla. So zmenšujúcim priemerom výtlačného potrubia sa však zvyšujú tlakové straty.
 • Čerpadlo zavesíme na lanko z nehrdzavejúcej ocele, polyamidu a pod.
 • Spätnú klapku inštalujeme vo všetkých prípadoch, aj keď čerpadlo má zabudovanú ochrannú klapku. Inštalácia spätnej klapky by nemala Byť bezprostredne na hrdle čerpadla. Odporúčaná vzdialenosť je minimálne 1m.
 • Čerpadlo správne elektricky pripojte, zvýšenú pozornosť venujte pri zapájaní trojfázových elektrických motorov.
 • Je nevyhnutné inštalovať ochranu proti behu na sucho ako samostatné zariadenie, alebo ako súčasť funkcie zvoleného ovládacieho zariadenia pre čerpadlo.

SCHÉMA C

SCHÉMA D