+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

ŠKOLENIA

ŠKOLENIA

Každoročne organizujeme školenia a semináre zamerané na témy:

ZÁVLAHOVÁ TECHNIKA
ČERPACIA TECHNIKA
ÚDRŽBA ZELENE
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
BAZÉNOVÁ TECHNOLÓGIA

Viac informácií dostane každý náš klient prostredníctvom mailu, prípadne nových zákazníkov – realizačné firmy – registrujeme na základe predmetu činnosti.

Naša spoločnosť pravidelne už niekoľko rokov po sebe organizuje školenia z problematiky závlahových systémov. Školenia sú zamerané pre začínajúcich alebo mierne pokročilých inštalatérov alebo predajcov závlahovej technológie. Absolventi školenia začiatočníckeho kurzu majú možnosť oboznámiť sa so širokým sortimentom závlahárskych produktov, princípom fungovania automatickej závlahy, základnými postupmi pri tvorbe projektu na závlahu a poskytujeme jednoduchý návod pre montáž závlahového systému v praxi.

Kurzy sú skupinové, ale poskytujeme aj možnosť individuálneho doškolenia z vybranej problematiky. V neposlednom rade na vybraných školeniach je možnosť získať aj prehľad o nových produktoch a technológiách závlahovej techniky.

Školenia z oblasti čerpacej techniky sú zamerané na vysvetlenie základných fyzikálnych princípov a ich praktické využitie v praxi. Začiatočníkov oboznámime s typmi a vlastnosťami vodných čerpadiel. Získajú tak základné informácie ako postupovať pri návrhu vhodného čerpadla.

Dôležitou tematikou školení sú spôsoby a typy riadení čerpadiel, od jednoduchších až po pokročilé riadenia frekvenčnými meničmi. Na školeniach venujeme pozornosť technickým riešeniam pri zostave čerpacích sústav, možným problémom a ich odstránenie v praxi.

Na našich jazierkových školeniach sa pravidelne venujeme základným zásadám budovania jazierok, požiadavkám na kvalitu vody a filtračným systémom.

Ďalej usporadúvame špecializované školenia, ktoré sú venované jednotlivým špecializovaným okruhom ako filtračné systémy chovných jazierok pre KOI, filtračné systémy pre kúpacie jazerá, krmivá pre chov KOI, starostlivosť o jazierka v priebehu vegetácie, prípravky na úpravu vody v jazierkach.

Každý rok pripravujeme školenia pre realizátorov bazénov.

Účelom týchto školení je oboznámenie so sortimentom, s novinkami a priblíženie niektorých technicky zložitejších výrobkov z pohľadu princípov fungovania, vhodnosti inštalácie a užívateľských výhod.

Školenia sú obsahovo pripravované pre skupiny a aj jednotlivcov. Absolventi majú možnosť získať lepší prehľad a hlbšie znalosti o nami ponúkanom tovare v oblasti bazénovej techniky.