Prezentačný deň

Prezentačný deň

Prezentačný deň

Prezentačný deň firmy T-TAKÁCS, s.r.o. 14.9.2018

Ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok 12.9.2019!