+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

ŠKOLENIA

SERVIS

Poskytujeme záručný a pozáručný servis u nás zakúpených výrobkov. Servisné stredisko je vybavené meracími a testovacími zariadeniami.

Digitálna meracia stolica na testovanie hydraulických parametrov vodných čerpadiel (krivka závislosti dopravnej výšky H od prietoku Q). Diagnostické centrum na diagnostiku porúch bazénových vysávačov značky ZODIAC. Meracie a diagnostické prístroje na overovanie elektrických charakteristík testovaných zariadení. Nádrž na testovanie bazénovej techniky.

Náš servisný tým je tvorený s dlhoročnou praxou a potrebnou kvalifikáciou v odboroch elektrotechnik, vodoinštalatér s platnými skúškami.

DIGITÁLNA MERACIA STOLICIA

Na testovanie hydraulických parametrov vodných čerpadiel.

DIAGNOSTICKÉ CENTRUM

Na diagnostiku porúch bazénových vysávačov Zodiac.

SERVISNÝ TÍM

Náš servis je tvorený odborníkmi s dlhoročnou praxou.