+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Rozdelenie čerpadiel · Samonasávacie čerpadlá

ROZDELENIE
ČERPADIEL

Samonasávacie čerpadlá

Samonasávacie čerpadlá alebo tzv. Suchozemské sú určené pre čerpanie čistej vody z malých hĺbok. Využívame ich pre čerpanie podzemných vôd, povrchových vôd, retenčných nádrží a rôznych nádrží s vodou. Svoje uplatnenie nájdu v domácich vodárňach, sú vhodné pre zavlažovanie záhrad, čerpanie úžitkovej vody a zvyšovanie tlaku. Limitujúci faktorom použitia samonasávacieho čerpadla je sacia hĺbka maximálne 8m a to platí bez ohľadu na výkon čerpadla.

Výhody použitia samonasávacieho čerpadla:
  • ľahká prístupnosť pri údržbe čerpadla,
  • jediné čerpadlo použiteľné pri čerpaní vody z narážaných studní,
  • nižšia obstarávacia cena.
Nevýhody použitia samonasávacieho čerpadla:
  • obmedzené využitie vzhľadom na max. Saciu hĺbku 8m,
  • náchylné na zavzdušnenie, vysoké nároky na tesnosť sacieho vedenia,
  • vyššia hlučnosť,
  • vyššia spotreba elektrickej energie – nižšia účinnosť.

Samonasávacie čerpadlá pracujú na princípe podtlaku a pretlaku. Vykonávajú na rozdiel od ponorných dva pracovné úkony. Prvý úkon je nasávanie vodného stĺpca a druhý úkon spočíva vo výtlaku nasatej vody von z čerpadla. Z uvedeného dôvodu sú samonasávacie čerpadla sú menej energeticky efektívne, ako ponorné čerpadla.

Najčastejšie v praxi používané je horizontálny typ samonasávacieho čerpadla s odstredivými obežnými kolesami.

Čerpadlo je vyhotovené ako jeden celok a skladá sa z motora, hydraulickej časti, na ktorej sa nachádza nasávací a výtlačný otvor so závitom. Plášť hydraulickej časti môže byť zo zliatiny, alebo ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele. Vo vnútri hydrauliky sú uložené obežné kolesá vyrobené z vysoko odolného plastu, nehrdzavejúcej ocele, alebo mosadze.

Podľa počtu obežných kolies poznáme vertikálne odstredivé čerpadlá jednostupňové tvorené jedným obežným kolesom, alebo viacstupňové s vyšším počtom obežných kolies. Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.

Výkon samonasávacieho čerpadla je charakterizovaný niekoľkými fyzikálnymi veličinami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri výbere požadovaného čerpadla.

Patria sem:

Max. Prietokové množstvo:

Max. Výtlak (výtlačná výška):

Max. hĺbka ponoru:

Výkon motora(P2):

Qmax (m3/hod, l/min)

Hmax (m)

(m)

(kW)

Pre automatický a bezpečný chod samonasávacieho čerpadla je nevyhnutné čerpadlo doplniť o ovládacie a ochranné zariadenia.