+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Rodinné závlahy a verejné plochy

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

RODINNÉ ZÁHRADY

KOMERČNÉ PLOCHY