+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Automatický závlahový systém · Realizácia závlahových systémov

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

REALIZÁCIA ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV

Pre prevádzkovanie spoľahlivého AZS s dlhou životnosťou odporúčame, aby realizáciu alebo montáž
závlahového systému vykonávali len zaškolené osoby aspoň s minimálnymi skúsenosťami!

V praxi sa často stretávame s množstvom závlahových systémov realizovanými neskúsenými firmami alebo jednotlivcami. Následne závlahový systém neplní účel, je poruchový a vyžaduje ďalšie investície pre uspokojivú prevádzku.

ČASTÉ CHYBY VZNIKNUTÉ PRI
REALIZÁCIÁCH AUTOMATICKÝCH
ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV

 • Prekročenie maximálneho prietoku vody na sekcii oproti reálnemu prietoku vody, ktorý máme k dispozícií – výsledkom je nedostatočne zaliata plocha, postrekovače sa nedostatočne vysunú.

 • Nesprávne určené hranice zavlažovaných plôch, postrekovače z tienistých a slnečných plôch sú združené do jednej sekcie – výsledkom sú suché, alebo premočené miesta v trávniku.

 • Ventilová šachta nie je dostatočne odizolovaná a od drenážovaná – výsledkom je zasypaná šachta hlinou a stáva sa zimoviskom krtka.

 • Postrekovače sa neprekrývajú, nedodržané 100% – né prekrytie – výsledkom sú suché alebo nedostatočne zavlažené plochy.

 • Nevhodne zvolený typ postrekovačov na veterných plochách – výsledkom je neefektívne zavlažovanie a suché miesta v trávniku.

 • Kombinácia sprejových a rotačných postrekovačov do jednej sekcie – výsledkom je nerovnomerne zavlažovaný trávnik.

 • Nesprávne nastavený program riadiacej jednotky AZS – výsledkom je nepravidelnosť alebo nevhodné cyklovanie nastaveného programu.

 • Nevhodne umiestený dažďový senzor – výsledkom je zavlažovanie aj počas dažďa.

 • Chýbajúca filtrácia v mieste pripojenia rozvodu vody pre AZS – výsledkom je prepúšťanie vody elektromagnetickými ventilmi a upchávanie trysiek postrekovačov.

VÝBER REALIZÁTORA AUTOMATICKÝCH
ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV

V prípade záujmu o poskytnutie kontaktu na „najlepšieho závlahára“ so strany koncového zákazníka túto službu neposkytujeme. Nemôžeme niesť zodpovednosť za prácu vykonanú treťou stranou. Vieme Vám ale dať pár tipov, ako si vyberať firmu pomocou nasledovných bodov:

 • Vyberajte si firmu alebo závlahára podľa referencií alebo odporúčaní majiteľov fungujúcich závlahových systémov, opýtajte sa na záruku a možnosť pozáručného servisu.

 • Opýtajte sa na možnosti služby zazimovania AZS.

 • Správny závlahár vás navštívi, vyžiada si podklady k plánu záhrady, precízne zmeria chýbajúce údaje, zistí svetelné podmienky na pozemku, vyžiada si údaje o zdroji vody a prevedie skúšku o výdatnosti – zmeria prietok a tlak.

 • Vypracuje projekt závlahového systému, navrhne miesto a spôsob pripojenia k zdroju vody (Prípadne navrhne vhodnú čerpaciu jednotku).

 • Predloží cenovú ponuku a stanoví termín nielen začiatku, ale aj termín ukončenia prác.

 • Pri výbere a posudzovaní cenových ponúk na AZS od realizačných firiem sa nepozerajte len na výslednú cenu, pretože za vyššou cenou môže byť často skrytá aj vyššia kvalita.