+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Zákaznícka zóna · Projekcia a poradenstvo

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

PROJEKCIA A PORADENSTVO

Spoločnosť T-Takács s.r.o. úzko spolupracuje s realizačnými firmami zaoberajúcimi sa montážou závlahových systémov. Okrem materiálového dodania zavlažovacích systémov ponúkame aj technické informácie a riešenia pri navrhovaní projektu AZS.

Našim zákazníkom ponúkame služby formou:

Projekcia

Registrovaným partnerom vypracujeme projekt AZS profesionálnym závlahárskym softvérom IRRICAD. Pri riešení návrhov AZS začiatočníkmi poskytujeme bezplatné poradenstvo.

Spracujeme projekty malých rodinných záhrad ako aj projekty zložitých a rozsiahlych závlahových systémov (verejné parky, ihriská, atď.). Našimi výstupmi sú: realizačný projekt, súpis navrhnutého materiálu a cenová ponuka. Názorný príklad spracovaných projektov a cenníkom za projekčné práce nájdete tu. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti mikrozávlahy a dokážeme ponúknuť technické riešenia ako aj projekt pre zavlažovanie ovocných sadov, závlahu skleníkov, alebo iných pestovateľských plôch.

Pri rozsiahlych projektoch vieme vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane technologických schém, prípadne projekt zastrešiť autorizovaným architektom.

Poradenstvo

Predmetom poradenskej činnosti sú:

  • Odborné poradenstvo našimi technickými poradcami osobne alebo telefonicky, rady a tipy pri inštaláciách závlahových systémov,

  • Pomoc pri výbere čerpadla a ovládacej technológie čerpadla pre konkrétne riešený projekt,

  • Na základe informácií o znečistení vody mechanickými nečistotami navrhneme jednoduchú filtráciu a máme skúsenosti aj veľkokapacitnými automatickými filtračnými sústavami,

  • Odborné školenia z problematiky automatických závlahových systémov a čerpacej techniky pre začiatočníkov a aj pre pokročilých závlahárov,

  • Po dohovore poskytujeme individuálne konzultácie z oblasti závlahových systémov