+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Ovládanie a ochrana čerpadla · Prietokové spínače a tlakové riadiace jednotky

ROZDELENIE
ČERPADIEL

PRIETOKOVÉ SPÍNAČE, TLAKOVÉ RIADIACE JEDNOTKY

Prietokové spínače a tlakové riadiace jednotky automaticky spínajú čerpadlo. Slúžia na ovládanie jednofázových ponorných, alebo samonasávacích čerpadiel. Používajú sa pri zostavovaní domácich vodární v spojení s tlakovou nádobou, alebo aj samostatne v rôznych vodovodných zásobovacích systémoch.

Tieto zariadenia fungujú na princípe TLAK-PRIETOK alebo TLAK-TLAK.

Zariadenie „TLAK-PRIETOK“ zapína čerpadlo pri poklese tlaku v inštalovanom vodovodnom systéme. Vypnutie čerpadla nastáva v momente dosiahnutia nulového prietoku vody zariadením.

Prakticky to znamená, že otvorením vodovodného kohútika sa čerpadlo spustí a zatvorením čerpadlo odstavíte s prevádzky. Zariadenie je zároveň vybavené ochranou voči behu na sucho, čím sa stáva komplexným ovládaním čerpadla.

Niektoré typy prietokových spínačov sú vybavené malou vstavanou tlakovou nádobou. Zabezpečuje zníženie počtu zapnutí čerpadla vznikajúcich dôsledkom malých tlakových strát vo vodovodnom systéme.

Spínače „TLAK-TLAK“ ovládajú čerpadlo. Na zariadení je možné nastavenie úrovne zapínacieho tlaku. Spínače sú vybavené ochranou voči behu na sucho a zároveň disponujú funkciou automatického reštartu.

Pre obmedzenie počtu zapnutí a vypnutí čerpadla ovládaného s tlakovo-prietokovými spínačmi je vhodné doplniť sústavu s tlakovou nádobou potrebnej veľkosti.