+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Rozdelenie čerpadiel · Ponorné čerpadlá

ROZDELENIE
ČERPADIEL

Ponorné čerpadlá

Ponorné čerpadlá sú určené na čerpanie čistej vody a na dopravu vody z malých a väčších hĺbok. Môžeme ich využívať pre čerpanie podzemných vôd, z retenčných nádrží a z rôznych iných zásobníkov. Uplatnenie nájdu v setoch pre domáce vodárne, v závlahových systémoch pre záhrady ako aj rôzne rozsiahle závlahové systémy a v priemyselnom odvetví.

Výhody použitia ponorného čerpadla:
  • nižšia spotreba elektrickej energie – vyššia účinnosť,
  • nízka hlučnosť,
  • efektívna investícia v pomere cena / výkon čerpadla.
Nevýhody použitia ponorného čerpadla:
  • vyššia obstarávacia cena.

Na rozdiel od samonasávacích čerpadiel ponorné čerpadlá nemajú straty vzniknuté pri nasávaní vodného stĺpca a preto sú energeticky efektívnejšie. Čerpadlá sú trvalo ponorené vo vode a vyznačujú sa prevažne bezhlučnou prevádzkou. Na základe konštrukcie vyhotovenia ponorného čerpadla môžu byť čerpadlá v dvoch prevedeniach a to ako tzv. Monoblok, alebo zložené čerpadlá na mieru podľa požiadavky.

Monoblokové ponorné čerpadlá sú vyhotovené ako jeden celok, to znamená že hydraulika a motor majú spoločný ochranný plášť. Môžu mať spodné alebo vrchné nasávanie. Čerpadlá sú bez údržbové, ale v prípade poruchy bez možnosti opravy a výmeny hydrauliky alebo motora. Spravidla sa vyznačujú nižším výkonom oproti zloženým čerpadlám.

Do tejto skupiny čerpadiel zaraďujeme aj tzv. automatické domáce vodárne. Sú to monoblokové čerpadlá so spodným nasávaním, s riadiacou jednotkou reagujúcou na pokles tlaku v systéme. Taktiež majú zabudovanú ochranu voči behu na sucho a tepelnú ochranu.

Druhá skupina ponorných čerpadiel tzv. Zložené ponorné čerpadlá pozostávajú zo samostatnej hydrauliky a motora. Obidve časti sú z nehrdzavejúceho plášťa a môžu byť rôznych priemerov. Bežne sa stretávame s čerpadlami s priemermi v rozpätí 3“ až 6“ (palcov). Pre vŕtané studne s otvorom rúry do 110mm vyberáme čerpadlá s priemerom 3“. Studne s otvorom nad 120mm sú vhodné pre umiestnenie 4“ ponorného čerpadla.

Hydraulická časť je zložená z obežných kolies, ktoré sú vyrobené z vysoko odolného plastu alebo ušľachtilej ocele. Vysokou odolnosťou voči pieskovým (pevným) časticiam prítomných vo vode sa vyznačujú „plávajúce“ obežné kolesá. Prípustný obsah pevných častíc vo vode pre plávajúce kolesá, krátkodobý, sa pohybuje v rozpätí 150 až 300g/m3. Počet obežných kolies môže byť rôzny a v ich množstvo ovplyvňuje výkon hydraulickej časti.

Motor čerpadla s hydraulickou časťou spája drážkovaný hriadeľ. Nasávanie zložených čerpadiel je najčastejšie v mieste prepojenia motora a hydrauliky. Vnútro motora je vyplnené tekutinou – môže to byť netoxický olej alebo destilovaná voda. Výkon motora sa zvolí presne na mieru vybranému výkonu hydraulickej časti. Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.

Napájací kábel ponorného čerpadla musí spĺňať kritéria pre kábel umiestnený trvalo vo vodnom prostredí. Spájanie resp. Predlžovanie napájacieho kábla je možné len špeciálnou, vode odolnou, spojkovacou súpravou.

Výkon ponorného čerpadla je charakterizovaný niekoľkými fyzikálnymi veličinami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri výbere požadovaného čerpadla.

Patria sem:

Max. Prietokové množstvo:

Max. Výtlak (výtlačná výška):

Max. hĺbka ponoru:

Výkon motora(P2):

Qmax (m3/hod, l/min)

Hmax (m)

(m)

(kW)

Pre automatický a bezpečný chod ponorného čerpadla je nevyhnutné čerpadlo doplniť o ovládacie a ochranné zariadenia.