+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

AGROPOTREBY

OCHRANA
PRED ŠKODCAMI

Domov · Agropotreby · Ochrana pred škodcami

MALOOBCHODNÝ PREDAJ
LEN V SOBOTU

PESTICÍDY

Sú chemické látky syntetického aj prirodzeného pôvodu, určené na boj proti škodcom, prenášačom chorôb a nežiaducim rastlinám v poľnohospodárstve, lesnom, vodnom a rybnom hospodárstve, v skladoch a priemyselných objektoch. Delíme ich do troch hlavných skupín Insekticídy, fungicídy, herbicídy.

Insekticídy

Sú určené na hubenie hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticíd je obvykle chemická látka napadajúca nervový systém hmyzu alebo jeho dýchacie cesty a to i pri kontakte hmyzu s ním cez povrch jeho tela.

Fungicídy

Sú používané na ničenie húb a plesní v poľnohospodárstve a v oblasti okrasného a úžitkového záhradníctva. Patria sem aj moridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva.

Herbicídy

Sú používané na ničenie buriny. Účinná látka sa vstrebáva do rastlinných pletív cez listy a ďalej môže byť distribuovaná bazipetálne do koreňov. Rozlišujeme kontaktné a systémové herbicídy.

ZARIADENIA PROTI ŠKODCOM

Bezpečné elektronické i neelektronické repelenty proti škodcom.

Elektronické repelenty

Ekologické riešenia na odpudzovanie škodcov. Jedná sa o ultrazvukové zariadenia ktoré odpudzujú z vášho domova hlodavce, hmyz, chrobáky, drobné cicavce a vtáky. Tieto zvieratá a hmyz môžu počuť vyššie frekvencie ako ľudia; ktoré nazývame ultrazvuk. Kombináciou zmien vo frekvencii a intenzite odpudzovače Weitech plašia množstvo škodcov a hmyz preč bez toho, aby ich poranili alebo zabili. Sú vhodné do interiéru a exteriéru.

Neelektronické prístroje proti komárom

Prístroje Thermacell zabezpečujú až 98% ochranu proti komárom. Princíp fungovania spočíva vo vyparovaní účinnej látky, pri zohrievaní napusteného vankúšika a to bez prítomnosti otvoreného ohňa. Zdrojom energie je patentovaný zásobník s butánom, ktorý sa vloží do konkrétneho prístroja. Zásobník s butánom dodáva energiu zhruba na 12 hodín. Spustením prístroja sa začne ohrievať kovová platnička pod vankúšikom, čím sa spustí odparovanie účinnej látky.

V PONUKE NÁJDETE:

Roundup BIAKTIV

1 l

Thermacell MR-300L

Ručný prístroj proti komárom

Plašič proti vtákom WK0033

Bird Gard Pro

Kuprikol

1 kg