+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

AGROPOTREBY

KVETINÁČE

Domov · Agropotreby · Kvetináče

KVETINÁČE

PESTOVATEĽSKÉ

Kvetináče, kontajnery a multiplatá určené v prvom rade na produkciu rastlinného materiálu. Ich tvar a veľkosť sú podriadené výlučne potrebám rastlín a efektívnemu využitiu pestovateľského priestoru. Pri výbere materiálov na ich výrobu je dôraz kladený najmä na ekonomické hľadisko. Produkcie rastlinného materiálu.

OKRASNÉ (DEKORAČNÉ)

Okrem poskytnutia optimálneho priestoru pre rastliny, majú tieto kvetináče a pestovateľské nádoby aj estetickú funkciu. Na rozdiel od pestovateľských kvetináčov, poskytujú dekoračné nádoby rastlinám dlhodobejšie životný priestor, častokrát aj trvalý. Dekoračná funkcia je u týchto nádob. Rovnako dôležitá ako životný priestor pre rastliny a nie zriedka sú vyrobené z prémiových materiálov.

DOPLNKY

Záhonové štítky a krhle na zalievanie
rastlín v kvetináčoch.