+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Mikrozávlaha · Koreňové zavlažovače

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Koreňové zavlažovače

Zo širokého sortimentu produktov pre mikrozávlahu môžeme vyčleniť samostatnú skupinu nazvanú ako koreňové zavlažovače. Z názvu je zrejmé, že sa ide o cielené zavlažovanie v oblasti koreňovej zóny.

Sadových úprav, kde je potrebné riešiť závlahu pomocou koreňových zavlažovačov je pomerne veľa. Ako príklad môžeme uviesť veľmi časté situácie z prostredia mestskej zelene.

Solitérne stromy vysadené v ostrovčeku v spevnených plochách na ulici, alebo pešej zóne sú vystavené náročným mikroklimatickým podmienkam, kde je nevyhnutná doplnková závlaha. Tu si nájdu uplatnenie práve koreňové zavlažovače. Ďalším príkladom sú novo vzniknuté kríkové výsadby so solitérnymi stromami. Často sú riešené závlahou len s pomocou kvapkovej hadice. Avšak dodávané množstvo vody jednotne pre kríkovú – podrastovú zeleň a solitérne stromy nespĺňa potrebnú dávku pre počiatočné prekorenenie a následne zdravý rast stromu.

Podobná situácia vzniká aj pri novo založenom trávniku v ktorom sú vysadené solitérne stromy. Prítomnosť povrchovej závlahy trávnika riešená výsuvnými postrekovačmi, neuspokojuje potrebu vody pre vysadený strom.

Uvedené situácie je možné riešiť závlahou pomocou koreňových zavlažovačov, ide o podzemný systém zavlažovania koreňovej zóny. Je to systém zložený z plastového perforovaného valca rozličnej veľkosti, do ktorého je privedená PE hadica ukončená tryskou (bubblerom) so špecifickým prietokom. Systém umožňuje nielen prívod a distribúciu doplnkovej vody, ale aj prívod vzduchu ku koreňom. V podmienkach s ťažkými ílovitými pôdami je to spôsob, ako uvoľniť škodlivé plyny z pôdy. Systém nie je rušivým prvkom v sadových kompozíciách, má jednoduchú údržbu a tým že je nenápadný, je aj odolný voči vandalizmu. Koreňové zavlažovače môžu byť súčasťou každej automatickej závlahy.

Alternatívnym spôsobom zavlažovania solitérnych stromov predovšetkým na verejných plochách sú zavlažovacie vaky. Je to pasívny spôsob závlahy, určený na plochy kde nie je možné zriadiť prípojku vody, alebo ryhovať a uložiť rozvody vody na riešenom území. Tento spôsob nevyžaduje vysoké investičné náklady pri zriaďovaní.

V podstate ide o plastový vak s inštalovaným výtokovým otvorom, z ktorého samovoľne pomaly na povrch pôdy vyteká voda, resp. Kvapká. Vak sa uloží priamo ku kmeňu stromu a voda môže vsakovať priamo ku koreňom. Voda sa napúšťa cez otvor priamo na mieste, takže je nutný prístup pre mobilnú cisternu s vodou.

Uvádzame príklady najpoužívanejších koreňových zavlažovačov, resp. Systém na zavlažovanie koreňovej zóny:

hunter-logo
  • Hunter RZWS – systém dostupný v troch veľkostných prevedeniach, súčasťou systému môže byť bubbler, spätný ventil, alebo kĺbová prípojka.
rain-bird-logo
  • RAIN BIRD RWS-BGX – systém dostupný v troch veľkostných prevedeniach, súčasťou systému je bubbler a kĺbová prípojka.