+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Komerčné plochy

Parky, okrasné výsadby na verejných plochách, sezónne letničkové záhony, mestské mobiliáre alebo solitérne stromy v spevnených plochách sú prvky mestskej zelene, ktoré sú odkázané predovšetkým na doplnkovú závlahu.

Keďže sa jedná často o väčšie plochy, na závlahové systémy sú kladené vysoké nároky ako napríklad rovnomernosť závlahovej dávky to znamená ekonomická efektívnosť spotrebovanej vody zavlažovaním. Prihliada sa na záručnú dobu jednotlivých komponentov a celkovú životnosť systému. Taktiež nie menej dôležitým parametrom je odolnosť jednotlivých komponentov voči potencionálnemu vandalizmu.

Zavlažovanie veľkých trávnatých plôch je riešené rotačnými postrekovačmi s robustnou konštrukciou, vstavaným regulátorom tlaku a aj spätnou klapkou ako ochrana voči samovoľnému výtoku vody z postrekovača. Menšie trávnaté plochy riešime postrekovačmi s rotačno-lúčovými tryskami s tým rozdielom od rodinných záhrad, že používame postrekovače so vstavanou reguláciou tlaku. Obidva typy postrekovačov môžu byť dodatočne vybavené proti vandalovou tvarovkou, ktorá sa inštaluje pod postrekovač a zabraňuje vytočeniu postrekovača z pripájacej tvarovky.

V prípadoch, keď nie je možné zavlažovanie trávnika výsuvnými postrekovačmi, riešime zavlažovanie týchto plôch podzemnou kvapkovou závlahou. Jednoduchým príkladom použitia sú trávniky založené v terénnych modeláciách s vysokým sklonom, verejný trávnik s celodennou záťažou, alebo verejné plochy vystavené častým vetrom.

Vo výsadbách s okrasnými kríkmi, kvetinové záhony a podobne volíme kvapkovú hadicu vyššieho štandardu. Minimálne by mala byť vybavená kompenzáciou tlaku, docielime tým vyššiu percentuálnu jednotnosť výtoku vody emitormi v celej dĺžke linke kvapkovej hadice.

Solitérne stromy v spevnených plochách zavlažujeme prostredníctvom koreňových zavlažovačov. Je to podzemný systém s možnosťou vizuálnej kontroly a servisu.

Spomínané operačné systémy bývajú často prepojené s meteostanicou, alebo rôznymi typmi poveternostných senzorov. Požaduje sa zaradiť do štruktúry závlahového systému prietokové senzory, ktoré slúžia na monitoring prietoku vody a úniku vody či inej poruchy. Informujú nás vo forme alarmových hlásení. V praxi sa často stretávame aj so situáciou, kedy nie je možné zabezpečiť prípojku elektrického prúdu pre napájanie riadiacej jednotky. V tomto prípade riešime riadenie prostredníctvom batériových riadiacich jednotiek, ktoré už bývajú vybavené bluetooth pripojením alebo rádiovým signálom.

Pre ilustráciu uvádzame zoznam najpoužívanejších a výrobcami profesionálnych závlahových systémov odporúčaných produktov.

hunter-logo

V sortimente firmy Hunter nájdeme niekoľko obľúbených produktov medzi závlahármi.

 • Hunter PROS-PRS40 – statický postrekovač so zabudovanou kompenzáciou tlaku a spätnou klapkou vhodný do malých aj veľkých závlahových systémov. Najpoužívanejšie trysky k statickým postrekovačom sú trysky MP ROTATOR. Sú obľúbené z dôvodu nižšej spotreby vody.
 • Hunter PGP Ultra/PRB, I-20 – osvedčené rotačné postrekovače na stredné a veľké trávnaté plochy, s možnosťou výberu z rôznych sád trysiek.
 • Hunter ICV-101G(s reguláciou prietoku) – spoľahlivý ventil pre vysokotlakové systémy a znečistenú vodu.
 • Hunter I–CORE, ICC2, ACC2 – riadiace jednotky určené pre vyšší počet sekcií, s možnosťou pripojenia viacerých senzorov a schopnosťou monitorovania prietoku vody prostredníctvom vodného prietokového senzoru a možnosťou dvojžilového ovládania.
 • Hunter HCC – riadiaca jednotka s WiFi, možnosť spravovať závlahový programe cez vzdialený prístup v app Hydrawise, určená pre vyšší počet sekcií.
 • Hunter Solar Sync – senzorová mini stanica, automatická úprava dĺžky zavlažovania v závislosti od poveternostných podmienok.
toro-logo

Toro, svetová značka s mnohými obľúbenými produktmi na trhu s veľkým množstvom priaznivcov.

 • TORO T5-RS – rotačný postrekovač používané stredné až veľké trávnaté plochy.
 • TORO P-150/P-220 – elektromagnetické ventily pre AZS uprednostňované z dôvodu spoľahlivosti a dlhej životnosti, možnosť regulácie tlaku.
 • TORO TMC-424 – obľúbená riadiaca jednotka s možnosťou rozšírenia do 24sekcií.
rain-bird-logo

RAIN BIRD –na trhu v oblasti zavlažovacích systémov pôsobí už niekoľko desaťročí.

 • RAIN BIRD 1804-SAM,PRS – statický postrekovač s predinštalovanou spätnou klapkou a regulátorom tlaku. Trysky rotačné – lúčové označené R-VAN s nízkym zrážkovým úhrnom.
 • RAIN BIRD séria 5000 – spoľahlivá séria rotačných postrekovačov na stredné a veľké trávnaté plochy, s rôznymi doplnkovými funkciami.
 • RAIN BIRD DVF/DV – (s reguláciou/bez regulácie prietoku) – určený pre komerčné plochy, dvojitá filtrácia vody vo ventile.
 • RAIN BIRD ESP-LXMe / ESP-LXD – riadiace jednotky určené pre vyšší počet sekcií s možnosťou pripojenia viacerých senzorov a schopnosťou monitorovania prietoku vody prostredníctvom prietokového senzora, možnosť dvojžilového ovládania.
 • RAIN BIRD systém TBOS-II/BT – batériový riadiaci systém, prenos rádiovým signálom / bluetooth.
 • RAIN BIRD XFD/XFS – odolná kvapková hadica s kompenzáciou tlaku pre podzemné uloženie.
k-rain-logo@2x

K RAIN je značka známa na trhu s automatickými závlahovými systémami svojou kvalitou za prijateľné ceny.

 • K RAIN séria RN ADJ/FIX – rotačné – lúčové trysky s plynule nastaviteľnou výsečou alebo fixnou výsečou.
 • K RAIN SUPER PRO – vyhľadávaný rotačný postrekovač do veľkých záhrad s veľmi jednoduchým patentom nastavenia uhla rotujúcej hlavice.
 • K RAIN séria PRO 100 – (s reguláciou / bez regulácie prietoku) – určený aj pre komerčné plochy, filtrácia vody vo ventile.
 • K RAIN RPS 624 – riadiaca jednotka určená aj pre komerčné plochy s možnosťou výberu modelu pre 24sekcií.