+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Rozdelenie čerpadiel · Kalové a drenážne čerpadlá

ROZDELENIE
ČERPADIEL

KALOVÉ A DRENÁŽNE ČERPADLÁ

Kalové a drenážne čerpadlá sú určené na dopravu vody z malých hĺbok a na čerpanie kalov, znečistenej, alebo splaškovej vody. Kalové čerpadla s rezacím ústrojenstvom sa uplatňujú pri čerpaní tuhých kalov v domácnostiach, pri prečerpávaní vo verejnej kanalizačnej sieti, alebo v živočíšnych odvetviach agro sektoru.

Kalové a drenážne čerpadlá patria do skupiny ponorných čerpadiel a sú prispôsobené pre trvalé ponorenie vo vode. Štandardnou výbavou uvedených čerpadiel býva plavákový spínač. Umožňuje automatické spínanie alebo vypínanie čerpadla. Zároveň plavákový spínač slúži ako ochrana voči behu na sucho a tým chráni čerpadlo voči prehriatiu. Nasávanie je umiestnené v spodnej časti čerpadla.

Drenážne čerpadlá sa využívajú predovšetkým pre odvodnenie zatopených nadzemných alebo podzemných priestorov, rôznych akumulačných nádob, v stavebníctve a na čistenie kopanej studne od piesku a iných usadenín. Tento typ čerpadiel charakterizuje ich nízka hodnota výtlačnej výšky(m), preto sú vhodné len v prostredí s malým prevýšením terénu. Sú určené na čerpanie len mierne znečistenej vody, bez väčších mechanických nečistôt.

Kalové čerpadlá môžu byť vybavené rezacím alebo iným drviacim mechanizmom. Účelom je zabrániť upchatiu čerpadla, alebo pripojenej kalovej hadice.

Onštrukcia a obal pri obidvoch uvedených typoch čerpadiel môže byť plastová, alebo z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči agresívnemu prostrediu.

Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V. Napájací kábel musí spĺňať kritéria pre kábel umiestnený trvalo vo vodnom prostredí. Spájanie resp. Predlžovanie napájacieho kábla je možné len špeciálnou, vode odolnou, spojkovacou súpravou.

Výkon kalového čerpadla je charakterizovaný niekoľkými fyzikálnymi veličinami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri výbere požadovaného čerpadla.

Patria sem:

Max. Prietokové množstvo:

Max. Výtlak (výtlačná výška):

Max. hĺbka ponoru:

Výkon motora(P2):

Qmax (m3/hod, l/min)

Hmax (m)

(m)

(kW)