+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

JAZIERKA

JAZIERKOVÉ ATRAKCIE

Domov · Jazierka · Jazierkové atrakcie

Fontány a fontánové trysky

Rôzne druhy čerpadiel s tryskami, ktoré sa dajú využiť ako vodné atrakcie vytvárajúce rôzne prúdy vody – penivé žriedlo, vulkán, láva.

Vodné hry jazierkové

Rôzne kombinácie výstrekov fungujúce ako jeden celok.

Vodopády

Rôzne druhy štrbinových výtokov na povrch, alebo zabudovateľných slúžiace ako výtok pre vodopád zo steny. Samotný vodný prvok je tvorený kľudovou komorou, ktorá zabezpečí rovnomerný výtok vody po celej ploche výtokovej štrbiny a výtokovou štrbinou, ktorá zabezpečí rovnomerný prúd bez stekania vody smerom k stene.

Umelé potoky

Prefabrikované plastovú dielce, z ktorých sa dá vyskladať potok bez strát vody na spojoch a okrajoch.

Zahmlievače

Zariadenia, ktoré rozbíjajú vodu ultrazvukom a vytvárajú „studenú paru“. Využíva sa pri malých interiérových a exteriérových fontánkach ako efekt hmly.

Nádrže pre vodné prvky

Nádrže majú vnútorné výstuhy, povrch prispôsobený na prestup vody, servisný otvor pre čerpadlo a otvory na rozvody. Dá sa na ne napríklad osadiť prevŕtaný kameň a vytvoriť vodná atrakcia stekajúcej vody po kameni, alebo sa dá zakopať do terénu, zaštrkovať a vytvoriť fontánka so stratenou vodou. Nádrž zároveň slúži aj ako zásoba vody pre vodný prvok.

Vtoky

Plastové prefabrikované dielce, ktoré umožňujú vytvorenie výtoku a strateného toku.

V PONUKE NÁJDETE:

Aquarius Fountain Set 3.500 Start

fontánové čerpadlo

Vodopád

nerez 60cm

Water Quintet

Vodná hra

Vtok

18+11+18+2,5MgO+TE