+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Filtrácia a úprava vody · Hydrocyklóny

ROZDELENIE
ČERPADIEL

HYDROCYKLÓNY

V takých prípadoch, keď je filtračný systém málo účinný, resp. Filtračná vložka je zanesená pieskovými časticami za veľmi krátky časový interval je vhodné použiť odpieskovacie zariadenia napr. Hydrocyklón.

Hydrocyklón je separátor piesku a používa sa na odstránenie hrubej frakcie piesku alebo iných väčších nečistôt. Je vhodný pre domáce alebo priemyselné použitie. Funkcia hydrocyklónu je odseparovať z prietoku vody maximálne množstvo častíc väčších ako 70mic. Následne vodu filtrujeme vo filtri s požadovanou veľkosťou filtračnej vložky.

Zariadenie pracuje na princípe odstredivej sily s rotáciou častíc okolo zvislej osi. Pri správnom nadimenzovaní sú častice s vyššou hmotnosťou odstredené a padajú na dno separačnej nádoby. Vyhotovenie hydrocyklónu môže byť z vysoko odolného plastu alebo kovu.

Dôležite je správne nadimenzovanie veľkosti hydrocyklónu, preto je potrebné sa poradiť s odborníkom.