+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Agropotreby · Hnojivá a osivá · Hnojivá pre pestovateľov

SUBSTRÁTY
KÔRA

HNOJIVÁ PRE PESTOVATEĽOV

V tomto segmente nájdete hnojivá pre špeciálne poľnohospodárstvo, pre okrasné záhradníctvo, pre profesionálov a aj pre hobby záhradkárov.

OBAĽOVANÉ HNOJIVÁ S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM

Granulované hnojivá s riadeným uvoľňovaním živín Osmocote.
Sú to špeciálne hnojivá, kde je každá granula pokrytá organickým polopriepustným obalom z biologicky odbúrateľného polyméru, ktorý sa vyrába z rastlinných olejov.
Po aplikácii hnojiva Osmocote prenikne polopriepustným obalom voda a začne živinami obsiahnuté granule rozpúšťať. Doba pôsobenia platí pri priemernej teplote 21°C.
Pri vyšších teplotách prebieha uvoľňovanie živín rýchlejšie, pri nižších teplotách pomalšie.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE PRODUKTY V OKRASNOM ZÁHRADNÍCTVE

Osmocote PRO

Patrí k druhej generácii obaľovaných hnojív od výrobcu ICL. Obsahuje kompletný súbor NPK, horčík a všetky nevyhnutné stopové prvky. Má pevnú dobu uvoľňovania živín podľa typu od 3 – 4 mesiacov po 12 – 14 mesiacov. Osmocote Pro uvoľňuje živiny rovnomerne a dá sa použiť v plnej dávke, alebo ako základné hnojivo doplnené s vodorozpustnými hnojivami.

Osmocote exact DCT

Je hnojivo využívajúce technológie dvojitého obalu tzv. “Dual Coating Technology“ – produkt 4. generácie obaľovaných hnojív s naprogramovaným uvoľňovaním živín. Táto nová generácia hnojív s dvojitým obalom má začiatok uvoľňovania živín odložený, na vopred daný neskorší termín. Technológia DCT využíva druhú vrstvu obalu iného zloženia okolo granule hnojiva osmocote exact. Tento druhý obal ovplyvňuje začiatok uvoľňovania živín, ku ktorému nedochádza okamžite po aplikácií, ale o 2 – 3 mesiace neskôr.

KRYŠTALICKÉ VODOROZPUSTNÉ

Vodorozpustné hnojivá pre aplikáciu do závlahovej dávky Universol s NPK živinami. Ďalej sem patria jednodruhové hnojivá, ktoré predovšetkým využívajú poľnohospodári spolu s pestovateľmi ovocia a zeleniny. Listové hnojivá so širokým spektrom použitia.

Universol

Hnojivá, ktoré sú štandardom vodorozpustnej výživy v okrasnom záhradníctve. Tieto hnojivá sa vyrábajú s vyváženým obsahom živín NPK, ktoré doplňuje horčík a stopové prvky. Pre lepšiu prehľadnosť sú hnojivá farebne rozlíšené a obsahujú technológiu „Bright Solution System“. Táto technológia spočíva vo výrobe zo špeciálne vybraných prísad, ktoré zaisťujú nielen vysokú kvalitu produktov, ale i čistý závlahový systém po ich použití.

Nova Range

Plne rozpustné, jedno druhové hnojivá Nova určené k hnojivovej závlahe sú špeciálne vyberané a vyrábané pre profesionálne hnojenie. Je ich možné kombinovať s viaczložkovými hnojivami napr. Universol.

Agroleaf power

Líši sa od iných listových hnojív hlavne rýchlym príjmom živín, čistotou použitých minerálov a pokročilou technológiou. Technológia DPI spočíva v kombinácií NPK minerálov so zmesou M-77 a stimulantmi. Tento komplex podporných látok zvyšuje účinnosť fotosyntetickej reakcie v rastlinách a tým podporuje odolnosť rastlín.

KONVENČNÉ

Široký sortiment hnojív v granulovanej forme ako napr. Liadok, Cererit, Močovina. Tekuté hnojivá v malospotrebiteľských baleniach pre okrasné rastliny, zeleninu a ovocné dreviny.
Terrasan, Biopon, Harmavit

ORGANICKÉ

Kravský hnoj

Hnojivá, ktoré sú štandardom vodorozpustnej výživy v okrasnom záhradníctve. Tieto hnojivá sa vyrábajú s vyváženým obsahom živín NPK, ktoré doplňuje horčík a stopové prvky. Pre lepšiu prehľadnosť sú hnojivá farebne rozlíšené a obsahujú technólogiu „Bright Solution System“. Táto technológia spočíva vo výrobe zo špeciálne vybraných prísad, ktoré zaisťujú nielen vysokú kvalitu produktov, ale i čistý závlahový systém po ich použití.

Slepačí hnoj

100 % prírodné organické hnojivo v paletách vhodné aj na BIO pestovanie, na optimálnu dodávku živín a humusu, bez patogénov a semien burín.
Je vhodné najmä na hnojenie zeleniny, ovocných stromov, viníc a poľnohospodárskych kultúr. Obsahuje 100 %-ný hydinový trus, ktorý má vysoký obsah organickej hmoty, stimuluje pôdnu mikrobiálnu činnosť. Všetky potrebné živiny sú výlučne prírodného pôvodu.

HUMIFYT plus

Je organicko-minerálne hnojivo, ktorého základ tvoria biologicky aktívne, prírodné humínové látky. Obsahuje prirodzenú zložku humusu – humínové kyseliny vo vodorozpustnej forme. Tieto majú veľmi priaznivý vplyv na fyziologické procesy rastlín a aj na vlastnosti pôdy. Ďalej obsahuje všetky základné živiny a mikroživiny, potrebné k dobrému vývinu rastlín. Urýchľuje rast rastlín a podporuje ich dobrý zdravotný stav. Zvyšuje výnosy, veľkosť a vyfarbenie plodov a mierne tiež cukornatosť. Zvyšuje energiu klíčenia semien. Zlepšuje zakoreňovanie rastlín a znižuje straty pri presadzovaní. Priaznivo ovplyvňuje fyzikálne, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti pôdy.

V PONUKE NÁJDETE:

Agroleaf Power Total

20-20-20+TE

Nova Pekacid

0-60-20

Osmocote Exact DCT Hi End

15+09+12+2MgO+TE/5-6 M

Universol BLUE

18+11+18+2,5MgO+TE