+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Závlahy · Športové plochy · Futbalové ihriská

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

FUTBALOVÉ IHRISKÁ

Priorita každého profesionálneho správcu futbalového ihriska je prezentovať sa kvalitným, odolným trávnikom v dobrej rastovej kondícií. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý vplýva na požadovanú kondíciu trávnika je prístup koreňového systému k potrebnému množstvu vody. Doplnková závlaha v podobe nainštalovaného automatického závlahového systému je správna investícia pre splnenie vyššie opísaných súvislostí.

Systém je jednoduchý, zložený z postrekovačov, elektromagnetických ventilov, rozvodov vody z PE rúr, riadiacej jednotky a samozrejme senzora. Základnou vstupnou požiadavkou pri plánovaní závlahového systému pre futbalové ihrisko je informácia o výdatnosti vodného zdroja, ktorý je určený na zásobovanie vodou. Môže ním byť studňa, vodný povrchový tok, retenčná nádoba alebo kombinácia týchto uvedených zdrojov doplnená čerpadlom požadovaného výkonu.

Na základe výdatnosti resp. Množstva vody, ktoré máme k dispozícií sa určuje počet sekcií, respektíve počet postrekovačov na jednu sekciu. V prípade málo výdatného zdroja môžeme riešiť vzniknutú situáciu doplnením potrebného množstva vody do retenčnej nádoby, z ktorej budeme zásobovať závlahový systém.

V prípade zásobovania závlahového systému vodou zo studne, alebo povrchového toku je dôležitá znalosť čistoty vody. Konkrétne sa jedná o prítomnosť mechanických nečistôt, resp. Rôzne frakcie piesku. Zvolený typ postrekovača, ktorý je vybavený tryskou v väčším priemerom otvoru nás môže ľahko zviesť k tomu, že do štruktúry závlahového systému nezaradíme filtráciu. Zvyčajne to v praxi končí vysokou poruchovosťou mechanizmu rotačného postrekovača. Do závlahových systémov pre futbalové ihriská sa odporúča montáž kvalitného filtračného systému.

Varianty

V praxi sa používa niekoľko variant návrhu automatického závlahového systému. Varianty zohľadňujú výdatnosť vodného zdroja a rozmery futbalového ihriska, ktoré sa veľmi často líšia. Jedná sa o nasledovné základné varianty:

A

24 postrekovačov (18 okrajových + 6 stredových) / 12 sekcií
Variant (24 postrekovačov = 12 sekcií) sa vyznačuje prietokom vody na jednej sekcii 160-230l/min, v závislosti od tlaku, typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne sa jedná o výsuvný postrekovač s 1“ pripojením. Do systému je zaradený elektromagnetický ventil so 6/4“ závitom. Na ihrisku je rozmiestnených 6 ks ventilových boxov, každý jeden je vybavený 2ks elektromagnetickými ventilmi. Výhodou tohto variantu je menšie množstvo vydrážkovaných rýh v hracej ploche ihriska potrebných pre uloženie PE rúr.
Obr. 3.1_variant A.

B

24 postrekovačov (18 okrajových + 6 stredových) / 24 sekcií
Variant (24 postrekovačov = 24 sekcií) sa vyznačuje prietokom vody na jednej sekcii 80-115l/min, v závislosti od tlaku, typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne sa jedná o výsuvný postrekovač s 1“ pripojením. Z dôvodu skrátenia zavlažovacieho času pri každom jednom postrekovači je tomto variante je vhodné použiť postrekovač s rýchlou rotácia. Do systému je zaradený elektromagnetický ventil s 1“ závitom. Na ihrisku je rozmiestnených 6 ks ventilových boxov, každý jeden box je vybavený 4ks elektromagnetickými ventilmi.
V prípade ak je zdroj vody dostatočný, to znamená že máme k dispozícií prietok vody v rozmedzí 160-230l/min, môžeme riadiacou jednotkou otvárať 2ks elektromagnetických ventilov súčasne, čo znamená že reálne mame len 12 sekcií. Je to variant s výhodnou obstarávacou cenou za závlahový materiál a zároveň je zaujímavý z dôvodu skrátenej doby zavlažovania trávnika na ihrisku oproti základnému variantu 24 postrekovačov = 24 sekcií.
Obr. 3.1_variant B. Obr. 3.1_variant B-B.

C

13 postrekovačov (10 okrajových + 3 stredových) / 13 sekcií
Variant (13 postrekovačov = 13 sekcií) sa vyznačuje prietokom vody na jednej sekcii 210-240l/min, v závislosti od tlaku, typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne sa jedná o výsuvný postrekovač so 6/4“ pripojením, prevažne už so zabudovaným elektromagnetickým ventilom v tele postrekovača. Na ihrisku sú umiestnené 2 ks ventilových boxov s odvodňovacími ventilmi určených pre hlavný rozvod. Tento variant zavlažovania ihriska sa vyznačuje minimálnym vstupom drážkovacieho mechanizmu do hracej plochy ihriska, oproti ostatným používaným variantom a tiež nízkym počtom použitých komponentov – postrekovače a elektromagnetické ventily. Požiadavka na tlak vody kolíše taktiež v závislosti od typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne je to však požiadavka na 5-6bar na postrekovači, čo znamená že po pripočítaní ďalších reálnych tlakových strát, s ktorými v závlahovom systéme musíme kalkulovať, je požiadavka na výkon čerpadla vyššia.
Obr. 3.1_variant C.

hunter-logo
 • Hunter I-25-04 /SS – rotačný postrekovač, odolný, ktorý je ideálnou voľbou pre zavlažovanie veľkých trávnatých plôch, model dostupný aj v prevedení s nerezovým výsuvníkom.
 • Hunter I-40-04-SS – rotačný postrekovač s nerezovým výsuvníkom, model v prevedení s obojstrannou tryskou (ON).
 • Hunter I-90-ADV/36V-SS – robustný rotačný postrekovač s plastovým výsuvníkom, s dlhým dostrekom, určený pre veľké plochy.
 • Hunter G-990/G-995 – typ golfového postrekovača, elektromagnetický ventil zabudovaný v tele postrekovača, určený pre veľké trávnaté plochy.
toro-logo
 • TORO T7P-52/SS – spoľahlivý rotačný postrekovač, odolný, ktorý je ideálnou voľbou pre zavlažovanie veľkých trávnatých plôch, model dostupný aj v prevedení s nerezovým výsuvníkom.
 • TORO TS90TP-52 – robustný rotačný postrekovač s plastovým výsuvníkom, dlhý dostrek, určený pre veľké plochy.
 • TORO séria INFINITY – typ golfového postrekovača, elektromagnetický ventil zabudovaný v tele postrekovača, určený pre veľké trávnaté plochy.
rain-bird-logo
 • RAIN BIRD FALCON 6504 – profesionálny rotačný postrekovač, odolný, model dostupný aj v prevedení s nerezovým výsuvníkom.
 • RAIN BIRD séria 8005 – rotačný postrekovač, odolný, ideálna voľba pre hracie plochy, model dostupný aj v prevedení s nerezovým výsuvníkom.
 • RAIN BIRD séria EAGLE 990/950 – typ golfového postrekovača, elektromagnetický ventil zabudovaný v tele postrekovača, určený pre veľké trávnaté plochy.
k-rain-logo@2x
 • K RAIN PRO SPORT – rotačný postrekovač, odolný, ktorý je ideálnou voľbou pre zavlažovanie veľkých trávnatých plôch, model dostupný aj v prevedení s nerezovým výsuvníkom.