+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Ovládanie a ochrana čerpadla · Frekvenčný menič

ROZDELENIE
ČERPADIEL

FREKVENČNÝ MENIČ

Frekvenčný menič je inovatívny spôsob ovládania a zároveň ochrana čerpadla. Sofistikované zariadenie má pri tom jednoduchý princíp fungovania. Frekvenčný menič zabezpečuje optimálne otáčky motora proporcionálne k prečerpávanému objemu vody. Vďaka regulácií otáčok motora dochádza aj k zníženiu spotreby elektrického prúdu. Zároveň udržuje konštantný tlak bez ohľadu na prečerpávaný objem vody resp. Prietok.

Jednoduchý popis prevádzky frekvenčného meniča je nasledovný. Otvorením vodovodného kohútika poklesne tlak v inštalovanom systéme, ktorý zaznamená tlaková sonda. Sonda následne aktivuje štart čerpadla Softvér zariadenia zabezpečí reguláciu otáčok čerpadla vzhľadom k aktuálnej spotrebe (prietoku) vody v systéme. Zároveň čerpadlo udržuje konštantný tlak vo vodovodnom systéme.

Frekvenčný menič má tieto základné funkcie a možnosti ochrany čerpadla:

  • pomalý štart motora tzv. Soft štart, ktorý má podiel na životnosti čerpadla,
  • nastavenie konštantného pracovného tlaku,
  • ochrana proti behu na sucho,
  • komplexná elektrická ochrana čerpadla.

Frekvenčné meniče môžeme rozdeliť do dvoch skupín podľa vyhotovenia resp. Umiestnenia tlakovej sondy. Prvá skupina sú frekvenčné meniče s externou tlakovou sondou, tzn. Sonda je s pripájacím káblom. Druhá skupina sú frekvenčné meniče s integrovanou tlakovou sondou, ktorá je priamo zabudovaná v konštrukcií zariadenia.

Rozsah využitia frekvenčného meniča je široký. Je to moderný spôsob ovládania domácich vodární, zásobovania vodovodných systémov a zavlažovacích systémov rôzneho rozsahu. Vhodný je pre odstredivé samonasávacie a ponorné čerpadlá.

V domácich zostavách s frekvenčným meničom je potrebné inštalovať malú tlakovú nádobu o objeme minimálne 8 litrov.

Výhody zostavy domácej vodárne s frekvenčným meničom:

1. Zostava zabezpečuje konštantný tlak vo vodovodnom systéme pri rozličných hodnotách prietoku.

2. Aktívne chráni čerpadlo, má zabudovanú ochranu proti behu na sucho, prepätiu, podpätiu a prúdovým špičkám.

3. Výkon čerpadla je regulovaný podľa požiadavky odberu množstva vody zmenou otáčok motora a tým dochádza k úspore elektrickej energie o 40%.

4. Systém v porovnaní s ostatnými klasickými zostavami ovládania čerpadiel netrpí tlakovými nárazmi, výkyvmi tlaku a pracuje predovšetkým nehlučne,

5. Zvyšuje bezpečnosť chodu čerpadla voči nepriaznivým pracovným podmienkam (prehriatie motora) a tým sa podieľa na predĺžení jeho životnosti,

6. Rýchla montáž, jednoduché elektrické zapojenie a úspora priestoru (nie je potrebná veľkoobjemová tlaková nádoba). Nevýhody zostavy domácej vodárne s frekvenčným meničom,

7. Vyššia obstarávacia cena.