+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Filtrácia a úprava vody · Filtre a filtračné vložky

ROZDELENIE
ČERPADIEL

FILTRE A FILTRAČNÉ VLOŽKY

Súčasťou každej čerpacej zostavy so samonasávacím alebo ponorným čerpadlom má byť filtrácia. Účelom filtrácie je ochrana zariadení čerpacej zostavy, domácich spotrebičov a zároveň zabránime usádzaniu nečistôt v potrubnom rozvode. Prítomnosť nečistôt výrazne obmedzuje bezporuchovú prevádzku systému, skracuje životnosť zariadení a môže ich úplne poškodiť. Nečistoty prítomné vo vode môžu byť mechanického pôvodu ako napríklad piesok, hrdza alebo chemického ako usadeniny vodného kameňa a zrazeniny kovov.

Základné rozdelenie filtračných systémov z hľadiska funkcie a použitia je:
  • Mechanické filtre – určené na odstraňovanie mechanických nečistôt z vody
  • Filtre a zariadenia na úpravu vody – určené na úpravu nežiadúcich chemických vlastností vody

Filter je jednoduché zariadenie zložené z obalu a filtračnej vložky. Obal filtra môže byť vyhotovený z priehľadného materiálu alebo nepriehľadného.

Z hľadiska spôsobu údržby filtračnej vložky poznáme tri základné skupiny filtrov:

1. Filtre jednoduché, určené pre manuálny spôsob čistenia filtračnej vložky.

2. Filtre poloautomatické, na dne obalu filtračnej vložky je umiestnený manuálny odkaľovací ventil. Slúži na vypustenie usadených nečistôt z dna obalu filtra a zároveň sa čiastočne opláchne povrch vložky.

3. Filtre automatické, princíp fungovania je totožný s poloautomatickým filtrom s tým rozdielom, že manuálny ventil je nahradený ventilom elektrickým. Otváranie a zatváranie uvedeného ventila ovláda riadiaca jednotka resp. Jednoduchý časovač.

Hustota filtračnej vložky sa udáva v jednotkách micron (mic) alebo mesh. Jednotky mic vyjadruje veľkosť oka a mesh vyjadruje počet ôk na jednotku plochy. Pre filtračné vložky udávané v jednotkách mic platí, že nižšie číselné označenie vyjadruje prítomnosť ôk s malými otvormi. V tom prípade sa jedná o jemnejšiu filtráciu.

Typy filtračných vložiek

Na základe technického vyhotovenia a účelu použitia delíme filtračné vložky do nasledovných skupín:

Diskové (lamelové)

Vhodné sú predovšetkým na hrubú filtráciu napríklad pre závlahové systémy alebo úžitkové využitie vody. Pre závlahové systémy sa požaduje filtrácia s hustotou 130 až 100mic. Vložku je možné rýchlo a ľahko vyčistiť.

Sitkové (kovová vložka)

Vhodná ako predfilter na hrubú filtráciu pre samonasávacie čerpadlo alebo domácu vodáreň. V porovnaní s diskovou vložkou má menšiu filtračnú plochu. Vložka je náročnejšia na údržbu- treba čistiť kefkou.

Vejárové PP vložky (skladané)

Stredne jemná filtrácia vhodná ako predfilter pre zásobovanie vodou do domácností. Taktiež použiteľná pre dokonalú filtráciu úžitkovej vody v domácnosti a záhrade. Hustota sa pohybuje okolo 50 mic.

Vinuté (PP/bavlna) vložky (niťové)

Používajú sa predovšetkým na jemnú filtráciu vody do domácnosti. Sú to tzv. Sedimentačné vložky a po zanesení nečistotami sa musia vymeniť. Sortiment vložiek je v rozpätí hustôt 100 až 1mic.

Vložky na úpravu vody

Sú to vložky so špeciálnou náplňou, ktoré upravujú chemické zloženie vody. Využitie je výlučne pre úpravu vody v domácnosti. Patria sem napríklad vložky s polyfosfátovou náplňou, ktorá redukuje obsah vápnika vo vode. Náplne s obsahom aktívneho uhlia slúžia na úpravu vody s prítomnosťou škodlivých kovov, chlóru a zároveň upravujú chuťové a aromatické vlastnosti vody.

V čerpacích zostavách pre domácnosť sa používajú komplety s dvomi tzv. Duo, alebo tromi tzv. Trio filtrami zoradenými za sebou. V kompletoch bývajú vložené ako prvé v smere prúdenia vody vložky na hrubú filtráciu a ukončenie zostavy je s vložkou s nižším mikrónovým číslom. Prípadne posledným filter môže obsahovať vložku na úpravu vody.

TIPY:

Na základe vizuálneho posúdenia alebo obsahu správy čerpacej skúšky na prítomnosť mechanických nečistôt je dôležité vybrať správnu veľkosť filtra. Platí zásada, čím väčšie je prítomné znečistenie, tým väčší filter zvolíme. Miernym predimenzovaním veľkosti filtra nič nepokazíme.

Všeobecne z praxe je už známe, že novo založené studne na počiatku pieskujú viac a dlhodobým čerpaním bude vo vode menšie množstvo piesku. Samozrejme platí to iba v prípade ak bola studňa správne založená, ak je čerpadlo uložené v správnej hĺbke a neprekračujeme čerpaním stanovené prietokové množstvo.

Úprava tvrdosti vody

Na úpravu tvrdosti vody existuje široká paleta špeciálnych zariadení a špičkových technológií. Medzi jednoduché a nenáročné spôsoby môžeme zaradiť aj zariadenia na galvanickú úpravu vody. Pracuje na elektrochemickom princípe tak, že obsiahnutý vápnik vo vode sa vyzráža na nerozpustnú zlúčeninu. Touto zlúčeninou je aragonit, ktorý sa jednoducho vyplaví s vodou a tým nedochádza k usádzaniu vápnika.

Zariadenie je vhodné pre úpravu vody do domácností, ale aj na úpravu vody pre úžitkové požitie v záhrade a atď.