+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

Domov · Čerpadlá · Výber vhodného čerpadla a vodárne · Čerpadlo pre dom a záhradu

ROZDELENIE
ČERPADIEL

Čerpadlo pre dom a záhradu

Na úvod je potrebné zodpovedať si niekoľko dôležitých základných otázok. Sú nevyhnutné pre výber vhodného čerpadla alebo technológie pre Váš konkrétny projekt.

1.) Aký vodný zdroj máme k dispozícií?

Vodným zdrojom môže to byť studňa vŕtaná, kopaná, prípadne narážaná. Ďalším možným zdrojom je retenčná nádrž, alebo povrchový vodný tok. Dôležitá otázka je, či plánujeme čerpať čistú vodu, alebo mierne znečistenú vodu. Prípadne doložíme informácie o prítomnosti kovov ( napr. Železo, mangán) a množstve pevných častíc vo vode( napr. Piesok ).

Ak je zdrojom studňa, je nutné poznať nasledovné parametre: priemer studne, celková hĺbka studne, úroveň dynamickej a statickej hladiny a výdatnosť vodného zdroja. Ak sa jedná o novú studňu založenú serióznou firmou, tieto informácie je možné získať z protokolu o čerpacej skúške. Ak , protokol nemáme, musíme si meranie vyhotoviť sami, alebo oslovíme odborníka.

Pri nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja je potrebné zvážiť umiestnenie retenčnej nádrže so zámerom akumulácie vody. Prípadne zásobovanie vodou z retenčnej nádrže a jej dopĺňanie z kombinovaných vodných zdrojov. Môže to byť napr. vodovod + studňa, strecha + studňa, atď.

2.) Na aký účel budeme čerpadlo alebo domácu vodáreň využívať?

Účelom využitia môže byť zásobovanie domu pitnou vodou, alebo len úžitkové využitie vody (práčka, WC). Ak plánujem zavlažovať záhradu, treba si ujasniť, či sa jedná o zavlažovanie manuálne, alebo počítame aj s automatickým závlahovým systémom.

3.) Aký je predpokladaný maximálny prietok vody?

Jednoducho povedané, aké maximálne množstvo vody za jednotku času budeme dopravovať čerpadlom. Je potrebné si uvedomiť že, napríklad zásobovanie rodinného domu, v ktorom používame práčku, umývačku, splachujeme WC, vodu míňame umývaním, je spotreba vody približne 40-60l/min.

Do záhrady o veľkosti 3-4 áre s automatickým závlahovým systémom je potrebný prietok približne 30-40l/min v závislosti od typu postrekovača resp. Návrhu sekcie.

4.) Ako ďaleko bude voda dopravovaná

Vzájomná poloha vodného zdroja a odberného miesta môže byť rôzna. Vodný zdroj môže byť umiestený na pozemku blízko pri dome alebo mimo pozemku. Čerpadlo môže vodu dopravovať na vzdialenejšie miesta na pozemku. Je potrebné uviesť informácie o vzdialenostiach z uvedených príkladov.

5.) Aké je prevýšenie od vodného zdroja k odbernému miestu?

Zistite si údaje o prípadnom výškovom rozdiele terénu na pozemku. Treba brať do úvahy aj to, či plánujeme vodou zásobovať prízemný alebo poschodový rodinný dom.

6.) Aký je zdroj napätia?

Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.

Po zodpovedaní týchto otázok je možné pristúpiť k výberu čerpadla a jeho ovládaniu, resp. Výberu zostavy pre domácu vodáreň.

Samotný výpočet potrebný pri výbere vhodného čerpadla je len mierne náročný, ale vyžaduje praktickú znalosť rôznych fyzikálnych a hydraulických pomerov. Správne nadimenzovanie tlakovej nádoby je naviazané na výkon čerpadla, spotrebu vody a konkrétny spôsob ovládania čerpadla.

Ak nie ste odborníkom na čerpacie technológie a nechcete riskovať neúspechy vzniknuté vlastnými riešeniami, je vhodnejšie osloviť predajcu čerpacej technológie alebo inštalatéra týchto systémov.

Ako pomoc pri výbere vhodného čerpadla Vám môže pomôcť tento priložený formulár. Nájdete tu súhrn najdôležitejších parametrov a otázok potrebných pri výbere vhodného čerpadla alebo domácej vodárne a s takýmito podkladmi môžete osloviť odborníka.