+421 2 40 20 80 20 / info@takacs.sk

AUTOMATICKÝ
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Ako funguje AZS

V modernej záhrade je automatický závlahový systém už nevyhnutným doplnkom. Žijeme v období, kedy vplyvom klimatických zmien a nestability počasia dochádza v prírode často k deficitu zrážok.

Doplnenie tohto deficitu riešime doplnkovou závlahou a to v podobe zavlažovacích systémov.

Čo je to automatický závlahový systém (AZS)?

AZS je efektívne technologické riešenie zavlažovania pozostávajúce z rúr, uzatváracích ventilov, zavlažovacích prvkov a riadiaceho systému. Slúži k rovnomernej aplikácií vody na vymedzených plochách v primeranom množstve, intenzite a čase. AZS zohľadňuje nároky rastlín na vodu a prispôsobuje sa podmienkam stanovišťa a na základe týchto uvedených vlastností je závlahový systém rozdelený do sekcií. Systém je plne automatický a zohľadňuje poveternostné vplyvy počasia.

Princíp automatického závlahového systému

Spustenie jednotlivých sekcií AZS je zabezpečené pomocou elektromagnetických ventilov ovládaných riadiacou jednotkou. Všeobecne riadiaca jednotka (RJ) otvára elektromagnetické ventily v poradí za sebou na základe nami nastaveného zavlažovacieho programu. Súčasne RJ vyhodnocuje signál zo senzora zrážok, vlhkosti pôdy či vetra a blokuje závlahový systém v čase, kedy je zavlažovanie nepotrebné a zbytočné.

POUŽITIE AUTOMATICKÉHO
ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

Bežne zavlažujeme:

trávnik, okrasné záhony,
kvetinové výsadby, strešnú
záhradu, skalku, ovocné
stromy a zeleninové hriadky.

Systém je použiteľný aj na závlahu:

terasových kontajnerov,
zimných záhrad, záhonov
včlenených do interiéru domu,
alebo zelených stien.

AZS je možné namontovať aj:

v hotovej záhrade alebo v
založenom trávniku.


VÝHODY AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

ZÁVLAHA ŠETRÍ VÁŠ ČAS

Je určené pre domácich majstrov. Táto možnosť zapojenia ponúka riešenie, ktoré môže byť inštalované dodávaným káblom a zástrčkou so skrutkovým konektorom odolným proti striekajúcej vode, ktorý je ale pevne pripojený na kábli.

ZAVLAŽOVANIE ŠETRÍ VAŠE FINANCIE

Správne nastavený závlahový systém rovnomerne dodá rastlinám len potrebné množstvo vody, nedochádza k prepolievaniu, úspora za vodu môže byť až 40% oproti manuálnej zálievke.

ZABEZPEČÍ VÁM POHODLIE

Odpadá prácne premiestňovanie hadíc pri polievaní a uskladňovanie všetkých zavlažovacích komponentov.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Riadiaca jednotka je pomerne ľahko nastaviteľná, pri potrebe rýchleho vypnutia systém vyradíme z funkcie jediným tlačidlom.

ZOHĽADŇUJE NÁROKY

Závlahový systém je rozdelený do sekcií podľa nárokov rastlín na vodu a podmienok stanovišťa, čiže dodávame vodu rastlinám na príslušnej ploche toľko, koľko a kedy ju potrebujú a tým zabezpečíme ich zdravý rast.

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM JE NEVIDITEĽNÝ

Prevažná časť komponentov závlahového systému je skrytá pod povrchom a tým nenarúša estetický vzhľad záhrady a je chránená voči poškodeniu.

STÚPNE HODNOTA POZEMKU

Vyššie zhodnotenie pozemku s nainštalovaným závlahovým systémom.

NEVÝHODY AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

VYŠŠIE POČIATOČNÉ NÁKLADY

Počiatočné náklady pri výstavbe automatického závlahového systému sú určite vyššie ako lacné riešenia zavlažovania s nákupných centier, alebo riešenia s hobby značkami.